Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia

U Z N E S E N I E
z 3. zasadnutia Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Dobšinského kraj, konaného dňa 18.6.2008 v Kultúrnom dome v Dobšinej.

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Dobšinského kraj /ďalej len združenie/ na svojom 3. zasadnutí konanom dňa 18.6.2008 prijalo nasledovné uznesenie :
U z n e s e n i e č. : 3 - 18/VI - 2008 - VzZ

Valné zhromaždenie združenia po prejednaní návrhu programu zasadnutia a zloženia návrhovej komisie a volebnej komisie
s ch v a ľ u j e
I.
a/ program rokovania 3. zasadania Valného zhromaždenia združenia
b/ návrhovú komisiu v zložení : p. Ing. Ján Valentík
p. Katarína Mišanková
p. Ján Timar
c/ volebnú komisiu v zložení: p. Július Farkašovský
p. Ján Krupár
p. Ján Nemčko

II. Valné zhromaždenie po prejednaní stanov Občianskeho združenia Dobšinského kraj
s ch v a ľ u j e
stanovy Občianskeho združenia Dobšinského kraj


III. Valné zhromaždenie združenia po prejednaní voľby správnej rady
s ch v a ľ u j e
a/ formu hlasovania voľby členov správnej rady verejným hlasovaním
b/ správnu radu v zložení: Stanislav Holienčík- Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne
Dobšiná
Milan Ogurčák – starosta obce Dedinky
Milan Mlynár – starosta obce Gočovo
Ing. Štefan Bašták – starosta obce Slavošovce
Miloš Gallo Barnák – starosta obce Štítnik
Ing. Miroslav Boldiš – Občianske združenie Veterník Rozložná
Danica Chovančeková – SHR Čierna Lehota
Vojtech Eltschläger – súkromný podnikateľ Rekreačné stredisko
JÚLIUS Vyšná Slaná
Anna Gömöriová - Detská organizácia FÉNIX Dobšiná


u k l a d á
správnej rade
a/ zvoliť predsedu a podpredsedu združenia a oboznámiť s výsledkom volieb VzZ
b/ zvolať zasadnutie Valného zhromaždenia združenia v mesiaci september 2008
c/ pripraviť návrh členov výberovej komisie
d/ pripraviť návrh členov monitorovacieho kontrolného výboru
e/ pripraviť návrh výšky členských poplatkov
f/ pripraviť návrh rozpočtu na rok 2008

Termín: a/ na najbližšom zasadnutí VzZ 09/2008
b/ do 30.9.2008
c/, d/, e/, f/ do najbližšieho zasadnutia VzZ 09/2008

Stanislav H o l i e n č í k
predseda OZ Dobšinského kraj
U Z N E S E N I E
z 1. zasadnutia Správnej rady Občianskeho združenia Dobšinského kraj, konaného dňa 18.6.2008 v Kultúrnom dome v Dobšinej.


U z n e s e n i e č. : 1 - 18/VI - 2008 - SROZ


Správna rada Občianskeho združenia Dobšinského kraj schválená verejným hlasovaním Valným zhromaždením Občianskeho združenia Dobšinského kraj uznesením č. 3-18/VI-2008 VzZ v zložení:
Stanislav Holienčík- Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná
Milan Ogurčák – starosta obce Dedinky
Milan Mlynár – starosta obce Gočovo
Ing. Štefan Bašták – starosta obce Slavošovce
Miloš Gallo Barnák – starosta obce Štítnik
Ing. Miroslav Boldiš – Občianske združenie Veterník Rozložná
Danica Chovančeková – SHR Čierna Lehota
Vojtech Eltschläger – súkromný podnikateľ Rekreačné stredisko JÚLIUS Vyšná Slaná
Anna Gömöriová - Detská organizácia FÉNIX Dobšiná

v o l í
a) za predsedu správnej rady Občianskeho združenia Dobšinského kraj p. Stanislava
Holienčíka.
b) za podpredsedu správnej rady Občianskeho združenia Dobšinského kraj p. Ing. Štefana
Baštáka.
Stanislav H o l i e n č í k
predseda OZ Dobšinského kraj


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka