Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Mestská polícia

Mestská polícia mesta Dobšiná

msp.jpg
Adresa: Námestie baníkov, 049 25 Dobšiná
Tel.: 058/ 7941 700
Náčelník MsP: Jaroslav Plačko
Otváracie hodiny
Pondelok:08:0000:00
Utorok:08:0000:00
Streda:08:0000:00
Štvrtok:08:0000:00
Piatok:08:00Nonstop
Sobota:NonstopNonstop
Nedeľa:NonstopNonstop

 

Úlohy mestskej polície:

* Chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím.
* Zabezpečuje verejný poriadok v meste.
* Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
* Dbá o ochranu životného prostredia.
* Vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, kontroluje dodržiavanie VZN mesta.
* Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom, za priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, objasňuje priestupky.
* Oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
* Plní úlohy na úseku prevenciu v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
* Vykonáva činnosti pri zabezpečovaní verejného poriadku pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

Organizácia mestskej polície:

V súlade s § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. v znení zmien a noviel organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, ktorý má vlastné hospodárenie. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou mestskej polície majú postavenie verejného činiteľa.

- činnosť mestskej polície riadi náčelník mestskej polície

- do hliadkovej činnosti je zaradených 8 príslušníkov.

Úradná miestnosť Mestskej polície v Dobšinej sa nachádza v budove VÚB, kde sa nachádza kancelária náčelníka.


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka