Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre

Všeobecné tlačivá pre občanov

List - bližšie neurčený - formát docx
 List - bližšie neurčený.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

List - bližšie neurčený - formát PDF
 List - bližšie neurčený.pdf (405.2 kB) (405.2 kB)

Podanie - formát docx
 Podanie.docx (11.9 kB) (11.9 kB)

Podanie - formát PDF
 Podanie.pdf (406.7 kB) (406.7 kB)

Podnet - formát docx
 Podnet.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Podnet - formát PDF
 Podnet.pdf (406.3 kB) (406.3 kB)

Sťažnosť - formát docx
 Sťažnosť.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Sťažnosť - formát PDF
 Sťažnosť.pdf (408.6 kB) (408.6 kB)

Žiadosť - formát docx
 Žiadosť.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Žiadosť - formát PDF
 Žiadosť.pdf (408.5 kB) (408.5 kB)

Pokyny pre podnikateľov a živnostníkov

Oznámenie prevádzkového času / zmena prevádzkového času
 Ako vybaviť.pdf (397.1 kB) (397.1 kB)

Poskytovanie dotácií

Alternatívne formáty dokumentov doc. a xls pre žiadateľov dotácií
 dotacie_tlaciva.zip (419.9 kB) (419.9 kB)

VZN o poskytovaní dotácií
 VZN o poskytovaní dotácií.pdf (251 kB) (251 kB)

Dotácie čestné prehlásenie a forma prezentácie
 2 tlačivá -  čestné prehlásenie  a forma prezentácie.pdf (188.3 kB) (188.3 kB)

Splnomocnenie
 splnomocnenie.pdf (170.7 kB) (170.7 kB)

Tabuľka zúčtovanie dotácií
 Tabuľka - zúčtovanie dotácií s rozpočtom mesta.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

Príloha k žiadosti o dotácie
 Príloha k žiadosti o dotáciu.pdf (195.5 kB) (195.5 kB)

Tlačivo - prieskum trhu
 Prieskum trhu - tlačivo.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

Stavebné

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby
 dodatocne_povolenie.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (77 kB) (77 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (58.1 kB) (58.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 stavebne_upravy.pdf (74.8 kB) (74.8 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 udrziavacie_prace.pdf (73.6 kB) (73.6 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (75.3 kB) (75.3 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 terenne_upravy.pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 zmena_stavby.pdf (83.6 kB) (83.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z.z ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (58 kB) (58 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (právnické osoby)
 ziadost_o_stavebne_povoleniepo.pdf (103.7 kB) (103.7 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 24 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách
 vody_zumpy.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 ziadost_komunikacie.pdf (49.4 kB) (49.4 kB)

Dane a poplatky

Poučenie na vyplnenie priznania od od 1.1.2015
 Poučenie na vyplnenie priznania platné od 01.01.2015.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Priznanie k dani pre FO a PO platné od 1.1.2015 - 1.časť
 Priznanie k dani pre FO a PO platné od 01.01.0002.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

Priznanie k dani pre FO a PO platné od 1.1.2015 - 2.časť
 Priznanie k dani pre FO a PO platné od 01.01.0001.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

Daňové priznanie právnické osoby
 Priznanie PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

Daňové priznanie fyzické osoby
 Priznanie FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

Dohoda o určení zástupcu
 Dohoda o určení zástupcu.pdf (133.7 kB) (133.7 kB)

Hlásenie o odvode dane za ubytovanie
 hlasenie_o_odvode_dane__za_ubytovanie.pdf (69 kB) (69 kB)

Oznámenie poplatku za komunálny odpad - fyzická osoba
 oznamenie_k_pko-fo.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

Oznámenie poplatku za komunálny odpad - právnická osoba
 oznamenie_k_pko-po.pdf (79.9 kB) (79.9 kB)

Prihlásenie psa do evidencie
 prihlasenie_psa_do_evidencie.pdf (93.1 kB) (93.1 kB)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva - právnická osoba
 ziadost_o_povolenie_na_uzivanie_verejneho_priestranstva_-_po.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva - fyzická osoba
 ziadost_o_povolenie_na_uzivanie_vrejneho_priestranstva_fo.pdf (70.8 kB) (70.8 kB)

Životné prostredie

Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva a doručiť na mestský úrad do konca júna 2017.
 Čestné prehlásenie - kompostovanie.pdf (169.1 kB) (169.1 kB)

Zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie
 povinne_zverejnovane_informacie.pdf (127.9 kB) (127.9 kB)


Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

English version
Úvodná stránka