Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná

P1070785 (1024x576) (1024x576) (1024x576).jpgDobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Dobšiná plní na území mesta úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach ako aj úlohy v oblasti požiarnej prevencie.

Zriaďovateľ DHZ:    Mesto Dobšiná,  SNP 554, 049 25 Dobšiná
Rok založenia DHZ: 2003

Vnútorná organizácia DHZ:
Veliteľ DHZ: Ivan Garan
Počet členov DHZ: 19
Počet zamestnancov: 0
Počet hasičských družstiev: 2

Menný zoznam členov DHZ

Veliteľ DHZ
Meno a priezvisko: Ivan Garan
Adresa bydliska: Lesná 675, Dobšiná
Telefónne číslo: 0905905102
Zástupca veliteľa:
Meno a priezvisko: Ľubomír Vlček
Adresa bydliska: Jarková 343, Dobšiná
Telefónne číslo: 0915649138 
Preventivár mesta:
Meno a priezvisko: Věra Krížová
Adresa bydliska: Mierová 1188, Dobšiná
Telefónne číslo: 0915884207
Strojník DHZ:
Meno a priezvisko: Jozef Hudák, st.
Adresa bydliska: SNP 512, Dobšiná
Telefónne číslo: 0908335853

 

Členovia DHZ (meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo):
DRUŽSTVO č.1

Meno a priezvisko Funkcia Adresa

Telefón

zamestnanie

Telefón

domov

Miroslav Rešovský Veliteľ družstva č.1 Hronská 475, Dobšiná   0907999106
Peter Lukáč Starší hasič SNP 519, Dobšiná   0908995322
Martin Novotný Hasič Jarková 343, Dobšiná   0911153670
Marian Vikartovský Hasič Nová 796, Dobšiná   0917838535
Peter Vlček Hasič Turecká 24, Dobšiná   0915488971
Romana Ďurdíková Hasič Záhradná 735, Dobšiná  

0915307164

Tomáš Slivenský Hasič Jarková 346, Dobšiná   0918224095
Marek Opremčák Hasič Zimná 109, Dobšiná   0911438042

DRUŽSTVO č.2

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón

zamestnanie

Telefón

domov

Michal Nehrer Veliteľ družstva č.2 Jarková 346, Dobšiná   0902821220
Ján Hudák Strojník Jarková 344, Dobšiná 058/7941317 (642)

0905376124

Slavomír Lipták Hasič Nová 845, Dobšiná   0905163105
Vojtech Opremčák Starší hasič Zimná 109, Dobšiná   0908140195
Michal Macko Hasič SNP 552, Dobšiná   0949727524
Bedřich Matula Hasič Nová 788, Dobšiná 058/7941 291 0905905113
Vladimír Balúch Hasič Jarková 343, Dobšiná   0944558578
Miroslav Sklenár Hasič Zimná 256, Dobšiná   0910291631
Ján Laurinc Hasič Kúpeľná 991/22 Dobšiná   0944648365

 

Materiálno technické vybavenie DHZ:

a)    zásahové vozidlá: SAUREL, Tatra 148 CAS 32, LIAZ 101.860 H, Avia Furgon

b)    špeciálne vozidlo: Škoda S 706 PvP 20 H - požiarna plošina

c)    hasičské prívesy a agregáty PPS 12 – 2 ks                                                                                        

d)    súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky                                                    

e)    plávajúce čerpadlo Amphibio, ponorné čerpadlo AS-33A                                                              

f)     ďalšia výbava a príslušenstvo

Mesto Dobšiná v rámci svojich možností zabezpečuje akcieschopnosť a materiálno-technické vybavenie DHZ, zabezpečuje potrebnú údržbu a opravy hasičskej techniky.


 

Cenník služieb Mestského hasičského zboru

Stručná história Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej

hasici.pdf(76.9 kB)hasici.pdf

Exkurzia malých škôlkarov na hasičskej zbrojnici 2016

Priestory hasičskej zbrojnice sa dňa 19. októbra 2016 premenili na centrum výuky pre malých hasičských kadetov. Tí prišli v sprievode svojich učiteliek priamo z dvoch tried Materskej školy na ulici SNP, aby si preverili svoje teoretické znalosti zo zdolávania požiarov, prezreli si hasičskú techniku a otestovali aj jej funkčnosť. Na hasičskej zbrojnici Dobrovoľného hasičského zboru mesta Dobšiná, ktorá bola v roku 2010 zrekonštruovaná z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu, ich privítal hasič Michal Macko a preventivár mesta Dobšiná, pani Věra Krížová.

Spoločne škôlkarom povedali o spoločenskej dôležitosti hasičskej práce, oboznámili ich s možnosťou prihlásenia sa do záujmového útvaru mladých hasičov a pripomenuli, že najdôležitejšie je požiarom predchádzať rôznymi bezpečnostnými postupmi. Azda najviac ale deti zaujalo hasičské vozidlo, do ktorého mohli nasadnúť, prezrieť si všetky prístroje, tiež technické vybavenie a následne sa vydali na malú okružnú jazdu s ujom hasičom, čím naplnili aj cieľ otestovania techniky.

 


 

Exkurzia malých škôlkarov na hasičskej zbrojnici 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Hasičský zbor

Hasičská zbrojnica 1

Hasičská zbrojnica 1

Hasičská zbrojnica 2

Hasičská zbrojnica 2

Hasičská zbrojnica 3

Hasičská zbrojnica 3

Hasičská zbrojnica 4

Hasičská zbrojnica 4


 
 
Hasičská zbrojnica 5

Hasičská zbrojnica 5

Hasičská zbrojnica 6

Hasičská zbrojnica 6


 

Hasičský krúžok

Členovia Mestského hasičského zboru v Dobšinej (MHZ), v rámci činnosti Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej začali s činnosťou v rámci HASIČSKÉHO KRÚŽKU, ktorého cieľom je podchytiť a vychovávať mladých hasičov, vzbudiť záujem u deti o výkon činnosti v MHZ. Činnosť hasičského krúžku sa začala v nedeľu 6.10.2013 v zrekonštruovaných priestoroch budovy hasičskej zbrojnice, na ktorej realizáciu získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.


 

Hasičský krúžok

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Deti z Materskej školy v hasičskej zbrojnici

Vo štvrtok 24. októbra 2013 mali možnosť absolvovať prezentáciu a obhliadku hasičskej zbrojnice a hasičskej techniky najmladší občania nášho mesta, deti  Materskej školy z ul. SNP. Malých návštevníkov najviac upútala hasičská technika a možnosť sedieť v ozajstnom hasičskom aute. Nadšenie a radosť malých návštevníkov hasičskej zbrojnice dokumentujú nasledovné fotografické zábery.

 


 

Fotogaléria 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Návšteva u hasičov

Už tradične v jeseni hasičskú zbrojnicu navštívia najmladší občania nášho mesta. Aj tento rok, 10. októbra 2014,  absolvovali obhliadku hasičskej zbrojnice deti z Materskej školy na Ul. SNP.

Ich radosť, nadšenia a obdiv z exkurzie hasičskej zbrojnice a najmä hasičskej techniky možno vidieť na nasledujúcich fotografiách.


 

Fotogaléria 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Škôlkari v roli mladých hasičov

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, mali deti MŠ v Dobšinej vo štvrtok, 22. 10. 2015, možnosť navštíviť priestory hasičskej zbrojnice, ktorá bola v roku 2010 zrekonštruovaná z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu. Cieľom návštevy bola obhliadka a prezentácia zbrojnice, ktorú viedla pani Vierka Krížová a pán Ivan Garan, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej. Pre žiakov si pripravili krátku prednášku o hasičskom výstroji, výzbroji, technike a s ochotou odpovedali na všetky zvedavé otázky. Pri zdvihnutí takmer všetkých rúk na otázku „Kto sa chce stať hasičom, keď vyrastie?“ ich pani Krížová oboznámila s možnosťou prihlásiť sa do záujmového krúžku mladých hasičov. Nasledovala obhliadka priestorov budovy, po ktorej sa deti presunuli von. Tu bolo pre nich pripravených ešte niekoľko prekvapení v podobe ukážky zvolávania hasičov pomocou hasičskej sirény, či prehliadky hasičských áut a techniky v garáži. No najviac sa im páčila možnosť sedieť v ozajstnom hasičskom aute. Milým bonusom na záver boli sladké odmeny od primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka. Úsmev na ich tváričkách svedčil o tom, že sa im exkurzia naozaj páčila.


 

Fotogaléria 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka