Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná

            KULTÚRNE PODUJATIA                                 ŠPORTOVÉ PODUJATIA     

ide_kul.jpgide_sport.jpg


 

OZNAMY MESTSKÉHO ROZHLASU PRE OBYVATEĽOV MESTA DOBŠINÁ

Kompostéry Vytlačiť
 

images.jpgVážení občania,

     Mesto Dobšiná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 153/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dobšiná, zavádza pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.    

     Zavedenie tejto zmeny vyplýva mestu z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám od 1. 1. 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Tento systém spočíva v povinnosti svojpomocne zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad formou domáceho kompostovania.

    Za týmto účelom budú jednotlivým domácnostiam bezplatne poskytnuté zo strany mesta  kompostéry, ktoré boli obstarané z nenávratného finančného príspevku, ktorý mesto získalo na základe predloženej žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Spolu s kompostérom jeho užívatelia obdŕžia aj Návod na zloženie kompostérov a  Kompostovanie v záhradných kompostéroch.

Vážení občania,

za účelom získania ďalších dôležitých informácii súvisiacich s prevzatím a používaním kompostérov Vás pozývame na hromadnú prezentáciu pre užívateľov, vlastníkov nehnuteľností, rodinných domov, kde bude predvedená názorná ukážka funkcií a inštalácie kompostéra ako aj poskytnuté bližšie informácie o ďalšom postupe prevzatia kompostérov.  

Prezentácia sa uskutoční dňa 20.3.2019 (streda) o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Dobšinej.

Srdečne Vás všetkých pozývame !


 
 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup

English version
Úvodná stránka