Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná

            KULTÚRNE PODUJATIA                                 ŠPORTOVÉ PODUJATIA     

ide_kul.jpgide_sport.jpg


 

OZNAMY MESTSKÉHO ROZHLASU PRE OBYVATEĽOV MESTA DOBŠINÁ

Zámer mesta odpredať nehnuteľnosťVytlačiť
 

novy-erb--mesta-dobsinej.jpgPrimátor mesta na základe uznesenia č. 552-07/III-2018-MsZ a v súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer mesta odpredať pozemok KN C parc. č. 1732/44, zast.pl., o výmere 83 m2 vytvorený na základe GP č. 310/2017 zo dňa 16. 10. 2017 vyhotoveného ELGEON, s. r. o., Kamenná 177, 04924 Vlachovo, IČO 45 901 279, úradne overený Ing. Katarínou Pakanovou dňa 18. 1. 2018 pod č. G1-391/17, Brankovi Tokarčíkovi, bytom Nová 802, 04925 Dobšiná za cenu 4,50 €/m2 t. j. 373,50 € ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ uvedený pozemok využíva ako prístup do garáže, pozemok je oplotený a tvorí súvislý celok s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.


 
 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup

English version
Úvodná stránka