Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná

            KULTÚRNE PODUJATIA                                      ŠPORTOVÉ PODUJATIA     

ide_kul.jpgide_sport.jpg


 

OZNAMY

Zámer mesta Dobšiná bezplatne vypožičať nehnuteľnosť

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Mesto Dobšiná zverejňuje zámer mesta v súlade s § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dať do bezplatnej výpožičky časť pozemku KN C parc.č 708/1, os ...viac...

Zverejnené 14.2.2018 Vyprší o 3 dni.


 

Informácia o získaní finančných prostriedkov

FPU_logo1_modre.jpg

V roku 2017 podala Mestská knižnica v Dobšinej žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému fondu na podporu umenia – akvizícia knižného fondu. Z pridelenej dotácie a zo spoluúčasti zriaďov ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 Vyprší o 309 dní.


 

Terénna sociálna práca v meste Dobšiná

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Informácie o terénnej sociálnej práci v meste Dobšiná.
viac...

Zverejnené 24.5.2016
Aktualizované: 16.8.2016 Vyprší o 89 dní.


 

Návrh dodatku k VZN č. 159/2017

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Návrh dodatku k VZN č. 159/2017 o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojený ...viac...

Zverejnené 16.2.2018 Vyprší o 5 dní.


 

Návrh VZN mesta Dobšiná č. .../2018 ktorým sa dopĺňa VZN č. 158/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Dobšiná

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o obecnom zria ...viac...

Zverejnené 13.2.2018 Vyprší o 3 dni.


 

Dotazník pre občanov o sociálnych službách v meste Dobšiná

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Vážení občania ! Mesto Dobšiná pripravuje podklady na vypracovanie nového komunitného plánu sociálnych služieb. Táto povinnosť nám vyplýva z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktor ...viac...

Zverejnené 21.2.2018 Vyprší o 17 dní.


 

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Dobšiná: cigánska osada 1099, 1100; ul. Niže mesta č.d. 900, 901, ...viac...

Zverejnené 13.2.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Psičkári v Dobšinej dostanú po zaplatení dane vrecká

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

V Dobšinej sa rozhodli vyjsť platcom dane za psa podľa VZN 156/2016 v ústrety tým, že im časť ich nákladov vrátia vo forme vreciek na psie exkrementy. Za každú zaplatenú daň na konkrétneho psa má v da ...viac...

Zverejnené 28.11.2017 Vyprší o 309 dní.


 

Civilná ochrana obyvateľstva

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Vážení obyvatelia. Účelom tohto príspevku je poskytnúť občanom mesta Dobšiná dôležité informácie z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok. ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 Vyprší o 675 dní.


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

webygroup

English version
Úvodná stránka