Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná

            KULTÚRNE PODUJATIA                                      ŠPORTOVÉ PODUJATIA     

ide_kul.jpgide_sport.jpg


 

OZNAMY

Výzva: Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 Vyprší o 254 dní.


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Zverejnené 19.3.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Nová zberová spoločnosť – Brantner Gemer s.r.o.

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Dňa 1.3.2018 došlo v meste Dobšiná k zmene zberovej spoločnosti. Činnosť separovaného zberu od tohto dňa zastrešuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. z Rimavskej Soboty. Zmenou zberovej spoločnosti pri ...viac...

Zverejnené 12.3.2018 Vyprší o 254 dní.


 

Návrh VZN ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č. 127/2011

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej sa na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/ ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Zámer mesta prenajať nehnuteľnosť

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Primátor mesta v súlade s § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer mesta prenajať predajný stánok, ktorý sa nachádza na pozemku KN ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Zámer mesta odpredať nehnuteľnosť

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Primátor mesta na základe uznesenia č. 552-07/III-2018-MsZ a v súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer mesta odpredať po ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Zámer mesta bezplatne vypožičať nehnuteľnosť

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Mesto Dobšiná zverejňuje zámer mesta v súlade s § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dať do bezplatnej výpožičky nebytové priestory - miestnosti č. ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Pozvánka a materiály na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Dňa 25.04.2018 o 15:30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu č. dverí 11 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
viac...

Zverejnené 20.4.2018 Vyprší o 14 dní.


 

Harmonogram separovaného zberu v meste Dobšiná na rok 2018

erb dobsina.jpg

Harmonogram separovaného zberu v meste Dobšiná na rok 2018.
viac...

Zverejnené 7.3.2018


 

Informácia o získaní finančných prostriedkov

FPU_logo1_modre.jpg

V roku 2017 podala Mestská knižnica v Dobšinej žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému fondu na podporu umenia – akvizícia knižného fondu. Z pridelenej dotácie a zo spoluúčasti zriaďov ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 Vyprší o 254 dní.


 
Položky 1-10 z 14

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

webygroup

English version
Úvodná stránka