Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Dobšiná

            KULTÚRNE PODUJATIA                                 ŠPORTOVÉ PODUJATIA     

ide_kul.jpgide_sport.jpg


 

OZNAMY

Harmonogram separovaného zberu v meste Dobšiná na rok 2018

erb dobsina.jpg

Harmonogram separovaného zberu v meste Dobšiná na rok 2018.
viac...

Zverejnené 7.3.2018


 

Informácia o získaní finančných prostriedkov

FPU_logo1_modre.jpg

V roku 2017 podala Mestská knižnica v Dobšinej žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému fondu na podporu umenia – akvizícia knižného fondu. Z pridelenej dotácie a zo spoluúčasti zriaďov ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 Vyprší o 196 dní.


 

Zámer mesta odpredať pozemok KN E p.č. 7502/3

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Primátor mesta na základe uznesenia č. 445-28/VI-2017-MsZ a v súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje  zámer odpredať pozemok. ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Zámer mesta odpredať pozemok KN C p.č. 1814/3

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Primátor mesta na základe uznesenia č. 552-07/III-2018-MsZ a v súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje  zámer odpredať pozemok ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2017 v znení doplnkov

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2017 v znení doplnkov.
viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Návrh VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v meste Dobšiná

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Návrh VZN, ktorým sa mení názov ulice v meste Doibšiná.
viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Návrh záverečného účtu mesta Dobšiná za rok 2017

erb.jpg

Návrh záverečného účtu mesta Dobšiná za rok 2017.
viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018

obr.jpg


Hlavná kontrolórka mesta v súlade s § 18f ods.(1)b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dobšiná na roky 2018 - 2022

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Mesto Dobšiná sa rozhodlo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dobšiná na roky 2018-2022. Vypracovanie je v súlade s národnými ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 

Záverečný účet mesta Dobšiná za rok 2017

novy-erb--mesta-dobsinej.jpg

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 Vyprší o 9 dní.


 
Položky 1-10 z 16

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

  • Pondelok2215graphic-icon
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

webygroup

English version
Úvodná stránka